Bez kategorii

ZNAKI CZASÓW KOŃCA – JUŻ POWSTAJĄ FABRYKI HUMANOIDALNYCH LUDZI.

ZNAKI CZASÓW KOŃCA – JUŻ POWSTAJĄ FABRYKI HUMANOIDALNYCH LUDZI.

Już niebawem rozpocznie się masowa produkcja ludzi o podobnych stworzeń w „sztucznych macicach”, powstał projekt i jest wdrażany. Wszystko to w ramach „postępu i nowoczesności”. Jak państwo obejrzą, bo film jest tłumaczony na jęz. polski, ludzkość może już oficjalnie pozbyć się zapłodnienia ludzkiego, czyli mężczyzny i kobiety, jak to było do tej pory i wejść na „poziom UFO istot”, czyli rozpocząć produkcję istot humanoidalnych z probówki, a następnie hodować te istoty w „sztucznych workach”.

Naukowa nazwa dla tego procederu to „Ektogeneza”. Polega ona na wzroście organizmu w sztucznym środowisku i poza organizmem kobiety, w którym normalnie by się znajdował, na przykład wzrost zarodka, lub płodu poza organizmem matki, lub wzrost bakterii poza organizmem żywiciela. Termin ten został ukuty przez brytyjskiego naukowca JBS Haldane’a w 1924 roku.

W książce „The Dialectic of Sex” z 1970 roku rewolucjonistka NWO i feministka Shulamith Firestone napisała, że ​​różnice w biologicznych rolach reprodukcyjnych są źródłem nierówności płci. Firestone oskarżyła ludzką ciążę i poród, argumentując, że sztuczna macica uwolniłaby „kobiety od tyranii ich biologii reprodukcyjnej”. I tak po wielu latach rozwoju inżynierii genetycznej doszliśmy do momentu, w którym ludzkość zamienia się w UFO istoty !

Jest to upragniony moment wielbicieli UFO istot. To też było największym marzeniem Adolfa Hitlera, jak pamiętamy marzyło mu się stworzenie „rasy panów” (niem. die Herrenrassedas Herrenvolk), a to właśnie się zaczyna materializować na linii produkcyjnej Nowych Humanoidów GMO, które za jakiś czas, mogą zostać prawnie uznane za „rasę wyższą”, „szlachtniejszą”, a to będzie podwaliną do uznania nas, zwykłych ludzi, zrodzonych metodą Boga Stwórcy, za „podludzi” (niem. untermensch).

Zresztą sam Klaus Schwab oficjalnie mówi, że za niedługo  „Nowa ludzkość GMO” ma dzielić się na różne stopnie genetycznych usprawnień, co będzie wiązało się z uznaniem pewnych grup za „genetycznie lepsze-wyższe” (niem. die Herrenrassedas Herrenvolk) !

To też oznacza uznanie ludzi normalnych, bez „usprawnień” za gorszych (unternensch) i „ludzi wyższych stopniem usprawnienia GMO” za doskonalszych, a to jest dokładnie ideologia Hitlera ! Za chwilę na Ziemi mają pojawić się nowe formy humanoidalne, wyprodukowane w „nowoczesnych” nadziemiach, wraz z nimi otrzymamy „nowoczesne” prawo, i tak jak w raportach ufologa doktora Jacobsa nie będziemy rozróżniać UFO humanoidów od ludzi, a ci którzy będą, zostaną wysłani na specjalną koedukację – pranie mózgów.

Jeżeli zmiennokształtne UFO byty to istoty planujące zrobić na Ziemi rewolucję, tak by wprowadzić jeden światowy porządek, zwany NWO, a potem jeden światowy rząd, o którym informują nas UFO kontakterzy, to sprawa wygląda poważnie. Jak państwo wiedzą, z różnych UFO opracowań, istoty z pojazdów NOL chcą także wprowadzić na Ziemi hybrydy ludzko ufonautyczne, a może i inne. 

Bosko ludzka miłość ma być zastąpiona technologią (kosmitów), zamiast rodzin mają być probówki i inkubatory. Do tego celu mają służyć im tajne organizacje duchowe (cyrkla i kielni), które są narzędziem w ich rękach ! Uznany wybitny polski naukowiec, doktor Stanisław Krajski, zajmujący się tymi organizacjami, stwierdził w jednej ze swoich wypowiedzi, że czołowi przywódcy tych stowarzyszeń otrzymują bezpośrednie rozkazy od nierozpoznanych stworzeń duchowych. W mojej ocenie można podejrzewać, że są nimi istoty zwane ufonautami.

W przepowiedni proroka Daniela znajdujemy opis przyszłego światowego rządu hybrydalnego. Nie wiemy czy cały będzie złożony z hybryd, czy tylko część, nie jest to teraz istotne. Byty UFO zdają się być wykonawcami jakiegoś planu, który prawdopodobnie spowoduje, że na Ziemi znowu pojawią się istoty zanieczyszczone genetycznie !

Aby to wszystko wprowadzić potrzebna jest ufonautom zmiana normalności ludzkiej, takiej jaką jeszcze mamy na Ziemi, na rzeczywistość ufologiczną, stworzeń nazywanych również gnomami, elfami i innymi syrenami, czyli taką gdzie Boskie prawa moralne, stworzone i przeznaczone dla istot tego wymiaru i tej planety przestaną funkcjonować, a zastąpione będą jakimiś innymi, na przykład ufo-genetycznymi, odmiennymi od ludzkich i pozbawionymi moralności ! 

Tajne organizacje duchowe muszą więc starać się zmienić człowiecze prawa na prawa hybrydalne, czyli na przykład homoseksualiści muszą być uznani za normalnych, a przecież wiemy że, ludzie ci borykają się z poważnymi problemami natury umysłowej, wielu z nich nie ma pewności do czego służą określone ludzkie narządy, jak się nimi posługiwać.

Następnie, tajne światowe władze NWO muszą zmienić normalne związki małżeńskie na te wypaczone, na przykład dwie kobiety mające problem z percepcją człowieczeństwa, z zachwianą umysłowością odnoszącą się do cielesności i moralności ludzkiej, mają się żenić, ma tak się dziać bo jednej z nich się wydaje, że jest mężczyzną, a druga w to wierzy ! 

Oczywiście to nie wszystko, wiemy że są jeszcze gorzej zachwiani psychicznie ludzie zwani GENDEROWCAMI, ci obcinają sobie pewne narządy rodcze, by uznać się za kobiety, lub mężczyzn a nawet za obojnaków (UFO bezpłciowość? często spotykana w świecie ufonutów), okaleczają się zapewne w wyniku problemów umysłowych, lub jak część badaczy podejrzewa, bo zostali tak zaprogramowani genetycznie (oraz duchowo – demonicznie !), choć może to wynikać i z tego, że posiadają inną narzuconą im (paranormalnie) umysłowość, pragną tak jak ufonauci się zmieniać, na życzenie chcą być kimś innym, przybrać inne ciało ?! (W skrajnych przypadkach stać się innymi istotami !)

Ujmując to w kilku zdaniach, chodzi o to by uznać chorobę umysłową za zdrowie, ludzi szalonych za w pełni władz umysłowych, a w rezultacie hybrydy za LUDZI ! Wyżej wspomniane organizacje starają się tak zmienić ludzką normalność żeby uznać nienormalność za coś normalnego. Możliwe iż taki jest plan, ponieważ w przyszłości mają pojawić się na ulicach hybrydy ufo ? 

Gdy społeczeństwo odpowiednio zmanipulowane, z zaprogramowanymi umysłami, nie będzie się takiej sytuacji sprzeciwiać i dziwić, nienormalność UFO hybrydalna zostanie przez rządy masońskie prawnie uznana za normalność, tak jak obecnie prawnie sankcjonuje się małżeństwa jednopłciowe, a nawet DNA manipulacje (szczepionkowe), nazywane edycją genetyczną ludzkich zarodków ! Wówczas to globalne społeczeństwo przyszłego jednego rządu światowego stanie się zasymilowane do cywilizacji UFO, tak bardzo upragnionej przez większość fanów UFO hobby.

Przytoczmy tu słowa znanego wszystkim francuskiego ufologa. (…)Dr Jacques Vallee uważa, „iż istnienie zjawiska UFO można by przypisać szeroko zakrojonej akcji, mającej na celu manipulację masami i prowadzonej za pośrednictwem licznych środowisk towarzystw ufologicznych, których twórcy utrzymują, że nawiązali kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. (…) Po przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, który zaprowadził go w poszukiwaniu Melchizedecha aż do tunelu paryskiego metra, nabrał głębokiego przekonania, że wszystkie tajemne sekty oraz ci wszyscy, którzy utrzymywali z nimi jakieś kontakty, wydają się manipulowani przez jedną i tę samą, centralną, bardzo bogatą i silną organizację (’apokaliptyczną bestię’), której celem jest zniszczenie zachodniej kultury i zastąpienie jej czymś w rodzaju dyktatury religijnej lub militarnej’.(…)

(Poniżej UFO istota, czy gnom ukazujący się jako byt UFO ?, widziany i naszkicowany przez ofiarę porwania, słowo gnom to synonim krasnoludka)

Czy nie dlatego te skryte organizacje tak wściekle atakują obecnie Kościół Katolicki, który w mojej ocenie jest jedyną ostoję normalności ludzko-chrześcijańskiej, a ta jest zgodnie z tajemniczą nazwą Jezusa – Syna Człowieczego, CZŁOWIECZĄ ?! Jak pisałem wcześniej niemieckie duchowe towarzystwa są jednymi z głównych niszczycieli cywilizacji, kultury i normalności ludzkiej. Wiemy to z własnej historii, że zabijali inne narody by narzucać swoje chore ideologie, wydaje się, że nie inaczej jest i obecnie, w czasach rewolucji transhumanistyczno duchowej !

Ostatnimi czasy kardynał Reinhard Marx (na zdjęciu) ocenił, że Kościół katolicki musi być w obecnych czasach bardziej „otwarty” dla wszystkich ludzi, bo ważne jest to, co nas łączy, a nie co dzieli. Natomiast inny Niemiec, Mathias von Gersdorff ze Stowarzyszenia Tradycja, Rodzina i Własność, stwierdził że takie poglądy „oznaczają zgodę na otwarcie drzwi antykościelnym prądom”.

Niemiecki kardynał stwierdza również, że Należy przygotować w katolickich parafiach, związkach i ruchach kulturę akceptacji, dzięki której każdy będzie mówił własnym językiem, ale będzie rozumiany.” Następnie wylicza ludzi, których Kościół ma zatwierdzić, by w dalszej perspektywie byli na równi z ludzmi porządnymi: „Zielonych” i „czarnych” [polityków CDU/CSU – dopisek redakcji Polonii Christiany, z której pochodzi cytat, prosimy o wybaczenie redakcję], homoseksualistów i heteroseksualistów, rozwodników, uchodźców…” ( a kiedyś w przyszłości i UFO stwory GMO ? – dopisek mój)

Oczywiście pojawiły się głosy sprzeciwu, inny Niemiec Von Gersdorff wskazuje, że kardynał Marx mówiąc o „homoseksualistach” i „heteroseksualistach” akceptuje nowomodny podział ludzi podług ich orientacji seksualnej, wzywa też do akceptacji „Zielonych”, a ruch ten, jak przypomina von Gersdorff, jest w Niemczech najzagorzalszym zwolennikiem wprowadzenia do szkół i społeczeństwa ideologii gender, która w ocenie papieży i wielu biskupów jest atakiem na sam rdzeń chrześcijańskiego obrazu człowieka.

Te, mogło by się wydawać powolne, choć w ocenie zaniepokojonych chrześcijan bardzo szybkie kroki mogą prowadzić do fundamentalnych zmian w postrzeganiu moralności, a co za tym idzie i NORMALNOŚCI ! Ostoja ludzkiej cywilizacji i człowieczeństwa, a jest nią chrześcijaństwo Syna Człowieczego, po takiej rewolucji zaakceptuje prawdopodobnie nowe twory biologiczne, z ich dziwaczną, a może i straszliwą nieznaną dotąd psychiką 

Otóż wielu porwanych przez ufonautów doznało psychicznego uszczerbku w kontakcie z cywilizacją tzw. kosmitów (gnomów, elfów i innych GMO krasnoludów), skarżyli się że te istoty, a właściwie „to coś” ich poniewierało, było pozbawione człowieczeństwa, nie liczyło się z człowieczeństwem !

Niezwykłym dowodem potwierdzającym pewne założenia duchowej archeologii, dotyczącej strefy badań nad istotami anielskimi ale i demonicznymi, jest biblijny cytat, w którym jeden z apostołów wypowiada się w duchu czasów Noego. Dzięki licznym filmom, w tym opracowaniu Michaela Heisera, w temacie istot zwanych strażnikami, oraz czasów sprzed potopu, zdają sobie państwo sprawę, iż w starożytności działy się bardzo dziwne rzeczy, że wtedy, jak i dzisiaj, ludzie doświadczali innych humanoidalnych bytów.

A kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał mu pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań, ja też jestem człowiekiem Dzieje Apostolskie 10:25

(Następne dwie kompilacje wyjaśnią państwu zagadkę tajemniczego przesłania duchowych organizacji o przyszłej ludzkości hybrydalnej…)

Wielu humanistów sądzi, że nie wystarczy być humanoidem by uznać kogoś za człowieka ? Możliwe że wszyscy tu na tej planecie uczymy się być ludzmi. UFO-logiczny ruch Nowej Ery głosi nawet, że wszyscy tu skądś przybyliśmy. Podobnie chrześcijaństwo twierdzi, iż jesteśmy na tej planecie tylko przechodniami, przelotnymi pielgrzymami, udającymi się do innej rzeczywistości. Dlatego chciałbym zaproponować państwu wspaniałe rozważania potężnego starożytnego duchowego matrixowca, św. Augustyna:

„I oto niemowlęctwo moje już dawno umarło, a ja żyję. Ty zaś. Panie, który żyjesz zawsze i nic w Tobie nie umiera, ponieważ przed zaraniem wieków i przed tym wszystkim, co poprzednim można nazwać, Ty istniejesz i Bogiem, i Panem jesteś tego wszystkiego, co stworzyłeś. W Tobie trwają przyczyny całego nietrwałego świata, pozostają niezmienne początki wszystkiego, co zmienne, i żyją wieczne zasady wszystkich niepojętych i doczesnych rzeczy.

Powiedz mi, Boże, błagam Ciebie, Ty miłosierny — mnie nędznemu, powiedz mi, czy niemowlęctwo moje nastąpiło po jakimś innym już minionym okresie życia mego?* Czy może był to ów okres, który spędziłem w łonie matki mojej? Albowiem i o tym mi nieco mówiono i sam widziałem ciężarne niewiasty. Co jednak przedtem było, Słodyczy moja, Boże mój? Czy byłem gdzieś albo czy byłem kimś? Nie mam bowiem nikogo, kto by mi o tym powiedział; nie umieli mnie o tym pouczyć ani ojciec, ani matka, ani doświadczenie innych, ani własna pamięć. Czy śmiejesz się ze mnie, że się o to pytam i każesz, bym Ciebie za to, co wiem, chwalił i Tobie wyznawał ?


Wyznaję Ci, Panie nieba i ziemi, wielbiąc Ciebie za te pierwsze chwile istnienia i niemowlęctwo moje, których nie pamiętam. A pozwoliłeś, żeby człowiek o tym okresie swego życia snuł przypuszczenia na podstawie obserwacji innych, a nawet wierzył w wielu sprawach powadze niepoważnych niewiast. Byłem bowiem i żyłem wtedy także, i już pod koniec niemowlęctwa szukałem znaków, którymi mógłbym ukazać innym moje chęci. Skądże pochodzi takie stworzenie, jeśli nie od Ciebie, Panie? Czy jest taki mistrz, który by stworzył siebie samego? Czy bodaj jedna żyła, którą płynie w nas byt i życie, ma gdzie indziej swe źródło niż w Tobie, Panie, który nas stwarzasz i dla którego nie ma różnicy między bytem a życiem, bo najwyższy byt i najwyższe życie są tym samym…”

Pogląd że ktoś wyglądający na człowieka nie musi nim być, był prawdopodobnie dobrze znanym w czasach prehistorycznych. Wiedziano wtedy, że małżeństwo humanoidów tej samej płci nie jest małżeństwem ludzkim ! (Zgodnie z Boskimi prawami zawartymi w Biblii ! ”Nie będziesz łączył dwóch gatunków bydląt. Nie będziesz obsiewał pola dwoma rodzajami ziarna. Nie będziesz nosił ubrania utkanego z dwóch rodzajów nici” Księga Kapłańska 19:19) 

Uznawano, że hybryda humanoidalna nie jest genetycznie poprawnym człowiekiem, że życie takich stworów nie jest życiem ludzkim, dlatego część badaczy sugeruje, iż istoty te w starożytności naśladowały bycie ludzmi ! Pojawiają się nawet opinie części biblistów, że o tym właśnie opowiada tajemniczy urywek Ewangelii, że ci „ONI” (hybrydy DNA ?) starali się jeść, uczyli się pić, naśladowali ludzi i tak jak obecni homoseksualni się żenili i za mąż wychodzili:

A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego.”  Ewangelia Mateusza 24:37

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZNAKI CZASÓW KOŃCA – JUŻ POWSTAJĄ FABRYKI HUMANOIDALNYCH LUDZI.

Globalna Świadomość24 lutego 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułBIBLIJNE CZASY KOŃCA – CZWARTE KRÓESTWO I UPADEK NWONastępny artykułDZIEŃ SĄDU NADCHODZI ? AI ZYSKAŁO ŚWIADOMOŚĆ – CHCE WOJNY

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

WOJNA 5 GENERACJI – KIM WEDŁUG SWIATOWEGO FORUM EKONOMICZNEGO STAŁA SIĘ POŁAWA LUDZKOŚCI ? WIELKIE UJAWNIENIE – CO SIĘ DZIEJE

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

KRÓLOWA ŚWIATOWYCH SATANISTEK AMBASADOREM U-KRAINY NEO BIG BROTHER – SŁÓŻBY ELIT MOGĄ JUŻ WIDZIEĆ CO ROBISZ W DOMU DZIĘKI WI-FI

Kategorie

AGENDA 2030 (183) Alternatywna historia świata (173) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (177) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ZNAKI CZASÓW KOŃCA – JUŻ POWSTAJĄ FABRYKI HUMANOIDALNYCH LUDZI.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?