Przekraczając Rubikon

”GDYBY MOI SYNOWIE NIE CHCIELI WOJEN NA ŚWIECIE TO BY ICH NIE BYŁO” – SYNDYKAT ZBRODNI ROTHSCHILDÓW.

”GDYBY MOI SYNOWIE NIE CHCIELI WOJEN NA ŚWIECIE TO BY ICH NIE BYŁO” – SYNDYKAT ZBRODNI ROTHSCHILDÓW.

Linia rodowa Rothschildów pochodzi od Mayera Amschela Bauera, który zmienił nazwisko na Rothschild, pochodzące od czerwonej tarczy – Rotes Schild, wiszącej na jego domu we Frankfurcie w Niemczech. Założył swój międzynarodowy biznes bankowy, wysyłając swoich pięciu synów, aby  otworzyli sklepy w Londynie, Paryżu, Frankfurcie, Wiedniu i Neapolu. Rodzina została oszukańczo podniesiona do rangi szlacheckiej w Świętym Cesarstwie Rzymskim i Zjednoczonym Królestwie.

Za kulisami dynastia Rothschildów jest najpotężniejszym rodowodem na Ziemi, a ich szacunkowe bogactwo przekracza 500 bilionów dolarów. Są właścicielami całego światowego systemu finansowego. Ta zapierająca dech sfera kontroli działa w następujący sposób. Rotszyldowie zasiadają na szczycie swojej piramidalnej organizacji, dosłownie rządząc całym światem finansowym, z około ośmioma tysiącami wybranych członków. Chociaż trudno jest to w pełni zbadać i zweryfikować, Rothschildowie mogą dzielić swoją ostateczną władzę z Domem Saudów i rodziną Sorosa. A na niższych poziomach z niektórymi innymi rodzinami bankowymi, co zostanie wyjaśnione później.

„Nie obchodzi mnie, jaka marionetka zasiada na tronie brytyjskim (…) człowiek, który kontroluje podaż brytyjskiego pieniądza, kontroluje zarówno podaż pieniądza jak i brytyjskie imperium”.
– Nathan Mayer Rothschild

Rotszyldowie (Rothschildowie) są właścicielami całego światowego systemu finansowego.

Rotszyldowie stworzyli światowe instytucje finansowe, aby one otrzymywały dosłownie 90% wygenerowanych odsetek, płaconych przez ludność w całości. Ci przestępcy są Lucyferianami, chociaż na powierzchni, dla ułatwienia konsumpcji publicznej, nazwali swoją religię syjonizmem. W rzeczywistości czczą oni Lucyfera, który obejmuje satanistyczne rytuały, w tym pedofilię i składanie ofiar z dzieci.

Główna siedziba Rotszyldów mieści się w wieży Babel – BIS w Bazylei.

Na drugim poziomie struktury władzy znajduje się całkowicie będący własnością Rothschilda „BIS” – Bank Rozrachunków Międzynarodowych, utworzony w 1931 roku w Holandii. Jego siedziba znajduje się w Bazylei w Szwajcarii i we wszystkich kręgach jest uznawany za najlepszy bank wśród wszystkich instytucji finansowych na świecie. Każdy bank centralny jest członkiem banku „BIS”.

Mają zgodę organizacji obywatelskich na pełny immunitet i korzystają z immunitetu na wszystkie światowe prawa i przepisy, więc nikt nie może ich zaatakować. Bazylea, w której znajduje się „Wieża BIS” w stylu babilońskim, była miejscem, w którym naziści spotykali się podczas II wojny światowej, aby wymienić skradzione żydowskie złoto. „BIS” wydaje instrukcje dla wszystkich innych instytucji finansowych na całym świecie.

Na trzecim poziomie, bezpośrednio w ramach „BIS”, znajduje się „MFW” (Międzynarodowy Fundusz Walutowy), którego właścicielem jest Rothschild i Bank Światowy. „IRS” (Służba Podatkowa USA) i podobne agencje ds. pobierania podatków w innych krajach mają struktury jako zagraniczno – prywatna korporacja „MFW” i tworzą prywatną strukturę Systemu Rezerwy Federalnej – „FRS” (potocznie „Fed”) i wszystkich innych banków centralnych. Głównym ich celem jest upewnienie się w tym, że ludzie płacą podatki i zawsze pozostają użytecznymi niewolnikami. Ich jedyny cel polega na tym, aby zniewolić całe kraje i ich narody poprzez system długów pieniężnych.

Dług jako mechanizm kontroli 

Celem ich jest pomaganie krajom po tym, jak celowo doprowadziły ich do zadłużenia. A zatem udają, że im pomagają, obliczając ich maksymalny poziom długu. Gwarantują, że dług nie może być nigdy spłacony, aby utrzymać kraj w niewoli.

Wzmacnia to ich kontrolę nad tymi krajami. Ponieważ odbierają ten dług poprzez niewolniczą pracę, a także dodatkowo grabią wszystkie zasoby kraju. Szantażują głowy tych krajów za pomocą różnych operacji, takich jak handel małoletnimi dziećmi, pobieranie organów i pedofilia. Zapewniają pełną integrację wszystkich krajów jako beznadziejnych niewolników w ich systemie finansowym, z którego nie można się wydostać.

Istnieją dwa megabanki, które oferują pożyczki dla wszystkich krajów planety, Bank Światowy i MFW. Pierwszy z nich jest współwłasnością wiodących rodzin bankowych na świecie. Przy czym Rotszyldowie znajdują się na szczycie tej piramidy, będąc głównym udziałowcem. Drugi bank, w pełni prywatny, należy wyłącznie do Rotszyldów. Te dwa megabanki oferują pożyczki krajom rozwijającym się i wykorzystują ich interesy, praktycznie niemożliwe do uzyskania opłacalności, aby zagarnąć w swoje ręce realne bogactwo. A mianowicie, ziemię, zasoby mineralne i metale szlachetne.

Czwarty poziom – to prawie wszystkie banki centralne na świecie, które również należą do rodziny Rothschildów. Oto niektóre z nich: Bank Centralny Anglii w Londynie, Bank Watykański w Rzymie i Rezerwa Federalna w Waszyngtonie, stan Kolumbia oraz Europejski Bank Centralny – „ECB” we Frankfurcie nad Menem. Podczas gdy Bank Centralny w Londynie codziennie manipuluje ceną światowego złota, to Londyńskie City, Watykan w Rzymie i Waszyngton, stan Kolumbia są uznane przez wolne państwa. To gwarantuje ich immunitet dosłownie na wszystko. W związku z tym wszyscy pracownicy ustanowionych instytucji bankowych są chronieni przed ściganiem sądowym i nadzorem.

Ich władza wykracza daleko poza granice imperium bankowego.

Na piątym poziomie są zwykłe banki i rynki akcji, które tworzą gałąź wykonawczą systemu długu i manipulują stopami procentowymi. Prawdziwa siła Rotszyldów wykracza daleko poza ich imperium bankowe. Stali oni również za wszystkimi wojnami od czasów wojny Napoleona podczas Waterloo. Właśnie wtedy Nathan Rothschild podczas bitwy pod Waterloo w 1815 roku manipulował giełdą, aby kupować i płacić za Anglię. Odkrył on również w tamtym czasie, jak korzystne jest finansowanie obu stron wojny, którą prowadzą.

Nathan odkrył, że jego bogactwo wzrosło 6500 razy w porównaniu z tym, co miał wcześniej po swoim krachu finansowym na giełdzie w 1815 roku. W rzeczywistości okradł on Wielką Brytanię na ślepo i, według wszelkich wskazówek, stał się właścicielem większej części Anglii. Od tego momentu jego rodzina, posiadająca ogromne bogactwo, o którym nawet nie mogła kiedykolwiek marzyć, stała się wpływowym graczem w rządzie. Podejmowali oni decyzje polityczne, dotyczące jutra, przekupując i płacąc politykom już dzisiaj. Należy również zauważyć, że ten schemat Rothschilda był historycznie ważny również z innego powodu. Pokazał on, jak „fabrykowanie” katastrofy może przynieść ogromne korzyści finansowe.

Wojna jako najbardziej dochodowy biznes.

I to również jest powodem tego, że świat wciąż znajduje się w niekończących się wojnach. Ponieważ jest to bardzo, bardzo korzystne dla Rotszyldów i ich pasożytów. I dopóki ich zobowiązania kredytowe będą wykorzystywane, świat nigdy nie osiągnie pokoju i dobrobytu.

 „Gdyby moi synowie nie chcieli wojen, to by tych wojen nie było.”
– Madame Gutte Rothschild

Rotszyldowie i ich kartel bankowy finansowali obie strony praktycznie każdej wojny od początku 1815 roku. Wojny, rozpoczęte przez opłacanych przez nich agentów w rządzie w zmowie z przywódcami wojskowymi i służbami specjalnymi, wszystkie były manipulowane. Kosztowało to życie co najmniej setek milionów ludzi – 75 milionów tylko w I i II Wojnie Światowej. Co pozwoliło tej klice kontrolować rządy i ludzi poprzez wypłatę długów z tytułu udzielonych im pożyczek.

Kiedy wojny ostatecznie zrujnują kraje, kartel bankowy oferuje im więcej pieniędzy na odbudowę. Wypłata odsetek od tych udzielonych pożyczek gwarantuje, że pozostaną one niewolnymi kliki. Ponieważ klika posiada również firmy obronne, to sprzedają one również całą broń, gromadząc ogromne zyski, żądając aby rządy brały jeszcze więcej pożyczek. Gdyby „Głębinowe Państwo – USA” nie chciało wojen, to ich by nie było.

Państwa i poszczególne osoby stały się korporacjami.

Pomimo tych przestępstw, wielu będzie zaszokowanych, gdy dowie się, że każde państwo i każdy człowiek stały się korporacjami, zarządzanymi z zagranicy. Konstrukcja jest zbyt skomplikowana, aby wyjaśnić ją w kilku słowach. Należy jednak zauważyć, że prawa do wykorzystywania tych podstępnie utworzonych korporacji są kontrolowane przez Koronę Brytyjską i Watykan w ramach tej organizacji. W praktyce wszyscy prezydenci Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem Donalda Trumpa, zostali mianowani dyrektorami wykonawczymi przez Kabałę. A ich zadaniem jest zarabianie pieniędzy dla Korony Brytyjskiej i Watykanu, które co roku otrzymują swój udział w zyskach.

Trzy niezależne suwerenne państwa rządzą naszą planetą.

Korona Brytyjska potajemnie rządzi światem z niezależnego suwerennego państwa znanego jako „City of London”. Ta druga Korona składa się z komitetu 12 banków, kierowanego przez Bank Anglii (Bank of England), kontrolowanego przez Rotszyldów! W 1815 roku Nathan Meyer Rothschild, po zakupie i zapłaceniu za Anglię, złożył następujące oświadczenie:

„Nie obchodzi mnie, jaką marionetkę wsadzą na tron Anglii, aby rządzić Imperium, nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek, który kontroluje podaż pieniądza w Wielkiej Brytanii, kontroluje Imperium Brytyjskim. A teraz to ja kontroluję podażą pieniądza w Wielkiej Brytanii.”

Dynastia Rotszyldów naprawdę znajduje się na szczycie piramidy władzy. Stoi ona za impulsem do narzucenia narodom świata „Nowego Porządku Świata”, a tym samym aktywnie dąży w ten sposób do pełnej i ostatecznej dominacji nad całą planetą. Popiera ona Unię Europejską, Euro i EBC. Popiera także ideę Paktu Północnoamerykańskiego i waluty „Amero”, która stanie się nową walutą dla całego kontynentu amerykańskiego. Kontroluje wszystkie tajne służby świata, w tym CIA, Mi-5, Mi-6 i Mossad, podczas gdy jej prywatną armią jest NATO, a prywatnym rządem – ONZ.

Dług musi być najpierw stworzony, zanim będzie można  stworzyć pieniądze kredytowe (dłużne).

Wszystkie pieniądze na świecie oparte są na długach (kredytach). Pierwszy dług musi być stworzony, aby zarobić pieniądze. W rzeczywistości jest to sprzeczność, ponieważ pieniądze są wypłacane w celu uregulowania długu, co sprawia, że ​​prawdziwe pieniądze są przeciwieństwem długu. Prawdę mówiąc, dług nie może być wykorzystany w charakterze pieniędzy, z wyjątkiem świata, kontrolowanego przez Rotszyldów.

Proszę o przeczytanie tego akapitu jeszcze raz, aż naprawdę Państwo zrozumieją, w jaki sposób my, ludzie, jesteśmy oszukiwani i okradani z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Pieniądze, tworzone z naszej cennej energii, wpływają do ich kieszeni. Dlatego, że Rotszyldowie utożsamiają nasze energetyczne pieniądze z ich bezużytecznymi pieniędzmi kredytowymi! Przyjdźcie do banku, podpiszcie umowę pożyczki, a na Państwa stronie powstanie dług, w formie cyfrowej, znikąd. W ten właśnie sposób tworzą oni wszystkie pieniądze na świecie, które są zawsze oparte na długach i  dlatego gospodarka światowa pracuje na długach.

Jednak naliczone oprocentowanie pożyczki, powiedzmy 5%, nie powstaje z Państwa długu / kontraktu, który powinien pochodzić z innej umowy pożyczki, dla której nie utworzono w analogiczny sposób żadnych pieniędzy odsetkowych. W gruncie rzeczy jest to równoznaczne z kradzieżą u Piotra, aby zapłacić Pawłowi. To celowo powoduje deficyt (niedobór) podaży pieniądza kredytowego (dłużnego).

Dochód z odsetek pochodzi od ludzi u podstawy piramidy, prosto do samego szczytu piramidy Rothschildów wraz z ich wybranymi zamożnymi rodzinami. Te odsetki zależą od innych umów, co zapewnia utrzymywanie ciągłego niedoboru finansowego. Aby to naprawić, oni kontynuują  gromadzenie kontraktów dłużnych, powyżej jeszcze większej ilości kontraktów dłużnych. Żeby pokryć zadłużenie z tytułu długów, według stworzonych przez nich dziur kredytowych. Na całym świecie wysysa to prawdziwą wartość z ludzkich pieniędzy i zasobów.

To jest to, co sprawia, że ​​globalny dług publiczny nieustannie rośnie. Tymczasem dochód z odsetek dodaje kapitał do najwyższego szczytu piramidy. Dodatkowo, oprócz oszustwa w zakresie stóp procentowych, inflacja prowadzi do kolejnej kradzieży u nas, ludzi. I pieniądze ciągle idą prosto w górę, znów na sam szczyt piramidy oszukańczo – pieniężnej. W rzeczywistości stopy procentowe wywołują większość naszych problemów finansowych.

Szósty poziom w hierarchii piramidy składa się z korporacji transnarodowych. Korporacje te są odpowiedzialne za utrzymanie aktywów i / lub operacji. Ale w rzeczywistości w wielu przypadkach wykorzystują one zasoby i pracowników. Rotszyldowie, bezpośrednio lub pośrednio, są właścicielem prawie wszystkich tych międzynarodowych korporacji, takich jak: Coca Cola, Monsanto, Shell, Nestle, DuPont, P&G, Unilever, Philips i tak dalej.

Siódmy poziom w strukturze piramidy tworzą rządy. Rządy grają wraz z nimi, płacąc podatki na wykorzystanie, 13% od zapłaconych podatków, wraca bezpośrednio do prywatnego systemu bankowego. Co jest w najlepszym razie korupcją. .

Wreszcie, w ósmym poziomie, u stóp piramidy, znajdujemy się my, ludzie, nieustannie karmiący elitę Rotszyldów na szczycie piramidy. Jesteśmy uważani za najniższych żywicieli rodziny lub bezużytecznych zjadaczy. Wykonujemy również naszą część, płacąc 90% stopy procentowej, która jest następnie dzielona na górne 10% lub najwyższy szczyt piramidy. W ten sposób Rotszyldowie zbudowali swoje bogactwo, przekraczające  500 bilionów dolarów, w wyniku pajęczyny, którą owinęli wokół nas.

Ich plan polega na całkowitym przejęciu naszej planety. I pod tym względem Rotszyldowie osiągnęli niesamowity sukces, ukrywając swoje manipulacje za swoich marionetkowych przyjaciół. Rządzą ludźmi jak kukiełkami na linach i dlatego stali się najbogatszymi władcami i mrocznymi lordami planety Ziemia.

Rothschildowie przeniknęli do rodzin królewskich i arystokracji poprzez stręczycielstwo.

Wielu polityków, sataniści i inni przedstawiciele tego systemu jest kontrolowanych, aby zapewnić pełną kontrolę nad wydarzeniami. Na zewnątrz – od strony, którą widzi społeczeństwo – są całkiem normalni, ale przy określonym przełączeniu stają się inni. Inicjatorem tego procesu kontroli nad umysłem jest nazistowski „Anioł Śmierci”, Joseph Mengele.

Któremu dopomożono w ucieczce do Stanów Zjednoczonych dzięki sieci genealogicznej Archontów, którzy kontrolują amerykański wywiad i Kościół Rzymski. Chcieli oni, żeby kontynuował on swoje ohydne badania genetyczne i badania kontroli nad umysłem. Które prowadził on nad żydowskimi dziećmi w obozach koncentracyjnych. Granice państwowe nie mają znaczenia dla przestępczej kliki Archontów, są oni jedną „globalną rodziną”.

Rothschild – to jeden z głównych agentów genealogii Chazarów – Archontów. Odkrył on podstawową zasadę władzy, wpływu i kontroli nad ludźmi, z zastosowaniem do gospodarki. Ta waluta lub rachunki pożyczek powierniczych miały niezbędną fasadę władzy, którą można było wykorzystać, aby zachęcić ludzi do rezygnacji z ich prawdziwego bogactwa w zamian za obietnicę większego bogactwa – w przeciwieństwie do prawdziwej rekompensaty. Ludzie będą wystawiać prawdziwą gwarancję w zamian za pożyczkę z weksli (rachunków). Zgodnie z zasadą „kiedy przyjmujesz pozór władzy, ludzie wkrótce ci ją dadzą”.

Pieniądze – czy to konkretna kartka papieru, czy liczba na ekranie – są w zasadzie bezwartościowe, ale odżywiają one nasz współczesny świat. Ostateczna kontrola nad pieniędzmi spoczywa na prywatnym kartelu banków centralnych, Rezerwy Federalnej, Europejskiego Banku Centralnego, Banku Japonii, Banku Anglii i tak dalej. Z tego powodu jest to szkodliwe dla obywateli i niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, jak działa ta prywatna organizacja-cień.

I jak jego ostatecznym celem jest zniewolenie nas na zawsze w dole zadłużenia, z którego nigdy nie będziemy się mogli wydostać. Dlatego ważne jest, aby lepiej zrozumieć znaczenie złota, jego historię i jego znaczenie dla grupy przestępczej. Ważne jest, aby zrozumieć jego dominującą rolę w tym oszukańczym schemacie.

Philip Eugene de Rothschild, jeden z milionów nieoficjalnych latorośli rodziny, prowadził szczegółową korespondencję z Davidem Icke’m. W której wyjaśnia on hierarchię tej grupy przestępczej:

  • „Na czele znajdują się rodziny królewskie Europy … Książę Filip … jest wiodącym biologicznym potomkiem „ gadów ”, jak nazywa ich David Icke (gadzie teorie można włożyć oczywiście między bajki, jednak Ci ludzie, czyt. potomkowie chazarskiego żydostwa, autentycznie posługują się gadzią symboliką która wywodzi się jeszcze z czasów starożytnych (m.in. ze Starego Testamentu czy starożytnego Egiptu), np. wężem zjadającym własny ogon – patrz Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela: link). Bezpośrednio pod nim znajdują się mężczyźni z mojej rodziny (Rotszyldowie), tacy jak sąd ministerialny, który jest odpowiedzialny za logistykę i operacje. Obecni monarchowie z Holandii, Hiszpanii, Danii i kilku innych starych austriackich szlachciców (Habsburgów) są kolejnymi w linii tego okultystycznego spisku władzy.”
    Ile jeszcze dzieci i ludzi musi wycierpieć, zanim ludzkość się obudzi i zetknie się z rzeczywistością i jawną złą siłą, która kontroluje ich i ich rzeczywistość?

Brytyjska rodzina królewska, tak jak i wszystkie królewskie pokrewne linie Europy, oparte są na satanizmie, pedofilii i manipulowaniu wiedzą okultystyczną dla głęboko złych praktyk. Co kończy się w sojuszu z wyrażeniami „ciemnych kolorów” linii krwi w polityce, bankowości, Korporacji i mediach. Wszyscy oni są częścią lub są wciągnięci w tę gigantyczną sieć pedofilii, satanizmu, narkomanii i morderstw. To jest chory i skażony świat rodów Archontów, zwanych potocznie Elitami.

Cały ten bałagan, w którym się znajdujemy, jest wynikiem władzy, chciwości i przestępczości na najwyższych szczeblach Kościoła i rządów świata. Watykan, CIA i ta zbrodnicza struktura nie tylko przejęły kontrolę nad naszym systemem walutowym od chwili jego powstania. Uważają oni również, że otrzymali swoją władzę poprzez diabelskie uwielbienia i rytuały, podczas których gwałcą, torturują i zabijają dzieci, stąd też i termin „Magia Pieniędzy”, tworzenie pieniędzy z powietrza. Zgodnie z ich systemem wierzeń, zyskują ni władzę tworzenia fałszywych pieniędzy od swoich złych panów w zamian za zniewolenie ludzkości i pomoc w tworzeniu piekła na ziemi.

Musimy zrozumieć, jak odrzucić system, który oni utkali wokół nas, aby odzyskać naszą wolność. Coraz więcej osób uświadamia sobie, że 99% światowej populacji kontroluje 1% elity. Ale czy wiedzą Państwo, że jedna rodzina Rotszyldów rządzi wszystkim, nawet tym 1% najwyższych elit?

Proszę podzielić się tą informacją ze wszystkimi, których znacie. Jeśli wystarczająco dużo ludzi się obudzi, to wygramy tę bitwę, a nasze dzieci i wnuki będą nam wdzięczne za tę pomoc. Wnieście swój wkład w walkę, dzieląc się tą informacją i radząc innym, aby zrobili to samo.

Udostępnij

”GDYBY MOI SYNOWIE NIE CHCIELI WOJEN NA ŚWIECIE TO BY ICH NIE BYŁO” – SYNDYKAT ZBRODNI ROTHSCHILDÓW.

Globalna Świadomość30 lipca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułPIECZĘTOWANIE LUDZI -PRAWDZIWE OBLICZE SAKRAMENTÓW I RYTUAŁÓW KOŚCIELNYCH.Następny artykułZNAMIĘ BESTII. ”CHIP – PARTY” IMPREZA NA KTÓREJ CIĘ ZACZIPUJĄ.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? KANYE WEST UJAWNIA JAK DZIAŁA ”MK ULTRA” W HOLLYWOOD

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ”GDYBY MOI SYNOWIE NIE CHCIELI WOJEN NA ŚWIECIE TO BY ICH NIE BYŁO” – SYNDYKAT ZBRODNI ROTHSCHILDÓW.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?